Esculon - Gebruiksovereenkomst - Appendix 2: Verwerkersovereenkomst - Appendix C: Rechten van Betrokkene

Bijlagen en referenties

De Gebruiksovereenkomst bestaat uit de volgende documenten

Inleiding

Dit document is een bijlage van de Gebruiksovereenkomst en Verwerkersovereenkomst tussen Agoron BV en zijn klanten die Esculon gebruiken.

Agoron BV stelt het product Esculon ter beschikking van paramedische praktijken (Klanten). Agoron BV treedt hierbij op als Verwerker van Persoonsgegevens, van zowel patiënten als medewerkers (Betrokkenen). De Klanten zijn hierbij Verwerkersverantwoordelijke. Meer informatie is te vinden in de Verwerkersovereenkomst tussen Agoron BV en de Klanten.

Alle Betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot inzage, correctie, gegevenswissing en dataportabiliteit.

Recht op inzage

Elke Betrokkene kan inzage vragen in zijn/haar Persoonsgegevens die Agoron BV verwerkt. De Betrokkene kan ook inzage vragen in welke gebruiker via Esculon zijn/haar patiëntendossier geraadpleegd heeft. De Betrokkene kan dit aanvragen aan de klant van Agoron BV die Esculon gebruikt voor zijn/haar patiëntendossier. De klant kan via Esculon de respectievelijke rapporten bekomen.

Recht op correctie

Elke Betrokkene kan een correctie aanvragen in zijn/haar Persoonsgegevens die Agoron BV verwerkt. De Betrokkene dient dit Schriftelijk aan te vragen aan de Klant die verantwoordelijk is voor de verwerking van de relevante Persoonsgegevens. De Klant zal uiterlijk binnen 14 dagen na deze Schriftelijke aanvraag de correctie doorvoeren.

Recht op gegevenswissing

Elke Betrokkene kan de wissing aanvragen van zijn/haar Persoonsgegevens die Agoron BV verwerkt. De Betrokkene dient dit Schriftelijk aan te vragen aan vragen via support@esculon.eu. Agoron BV zal uiterlijk binnen 14 dagen na deze Schriftelijke aanvraag de Persoonsgegevens wissen. Het definitief wissen uit de backups van Agoron BV zal gebeuren uiterlijk binnen 10 weken na de Schriftelijke aanvraag.

Recht op dataportabiliteit

Elke Betrokkene kan zijn/haar Persoonsgegevens die Agoron BV verwerkt opvragen zodat deze kunnen overgedragen worden. De Betrokkene dient dit Schriftelijk aan te vragen via support@esculon.eu. Agoron BV zal uiterlijk binnen 30 dagen na deze Schriftelijke aanvraag de Persoonsgegevens voor overdracht bezorgen.

Laatste wijziging: 11 oktober 2020