Esculon - Gebruiksovereenkomst - Appendix 2: Verwerkersovereenkomst - Appendix A: Verwerkingsregister

Bijlagen en referenties

De Gebruiksovereenkomst bestaat uit de volgende documenten

Onderwerp en doel van het Verwerken

Het doel van het Verwerken van Persoonsgegevens door Esculon is het documentbeheer binnen een praktijk van paramedici vereenvoudigen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden Verwerkt:

 • Persoonsgegevens van medewerkers en patiënten van de praktijk.
 • Persoonsgegevens van medewerkers van de praktijk beperken zich tot de persoonsgegevens die worden verschaft door de gebruikers van Esculon.
 • Persoonsgegevens van patiënten van de praktijk beperken zich tot de persoonsgegevens die worden verschaft door de gebruikers van Esculon over de patiënten van de praktijk.
Betrokkenen

Betrokkenen van wie de Persoonsgegevens worden Verwerkt:

 • Medewerkers van een praktijk met wie een Gebruiksovereenkomst is overeengekomen en die elk beschikken over een gebruikersaccount voor Esculon
 • Patiënten van die praktijk
Bewaartermijn

De Bewaartermijn van de gegevens die worden Verwerkt:

 • Voor Medewerkers: zolang als de gebruikersovereenkomst voortduurt
 • Voor Patiënten: zolang als de gebruikersovereenkomst voortduurt of tot patiënt Schriftelijk vraagt om zijn Persoonsgegevens te wissen
Land van Verwerken van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden worden in de volgende landen Verwerkt:

 • België (Agoron BV)
 • Nederland (DigitalOcean)
 • Duitsland (Amazon Web Services, Mailgun)
Subverwerker van Persoonsgegevens

Agoron BV gebruikt volgende Subverwerkers voor het Verwerken van Persoonsgegevens:

 • DigitalOcean (hosting)
 • Amazon Web Services (backups)
 • Mailgun (e-mails)

Laatste wijziging: 11 oktober 2020